Wabi Sabi Grüner Veltliner 2020
38,00 CHF 38,00 CHF 38.0 CHF
Wabi Sabi Riesling 2020
38,00 CHF 38,00 CHF 38.0 CHF
Wabi Sabi 726 vines
27,00 CHF 27,00 CHF 27.0 CHF
Wabi Sabi Orange Moon
24,00 CHF 24,00 CHF 24.0 CHF
Numen Muskateller 2017
43,00 CHF 43,00 CHF 43.0 CHF
Grüner Veltliner Purus Magnum 2017
53,00 CHF 53,00 CHF 53.0 CHF
Riesling Seeberg 2012
47,00 CHF 47,00 CHF 47.0 CHF
AUSGETRUNKEN!
Revolution Pink Solera
24,50 CHF 24,50 CHF 24.5 CHF
Numen Grüner Veltliner 2018
41,00 CHF 41,00 CHF 41.0 CHF
jz. Velue Muskateller 2020
19,50 CHF 19,50 CHF 19.5 CHF
Numen Rosé 2018
43,00 CHF 43,00 CHF 43.0 CHF
Numen Riesling 2017
43,00 CHF 43,00 CHF 43.0 CHF
Revolution White Solera
24,50 CHF 24,50 CHF 24.5 CHF
Stratos Mash 2020
29,00 CHF 29,00 CHF 29.0 CHF
Welschriesling Rechnitz 2020
21,50 CHF 21,50 CHF 21.5 CHF
Eisenberg 2018
21,50 CHF 21,50 CHF 21.5 CHF
Welschriesling Prantner 2018
29,00 CHF 29,00 CHF 29.0 CHF
Stratos 2018
21,50 CHF 21,50 CHF 21.5 CHF
Eisenberg Reserve 2015
27,50 CHF 27,50 CHF 27.5 CHF
Space Bubbles red
27,00 CHF 27,00 CHF 27.0 CHF
Space Bubbles white
26,00 CHF 26,00 CHF 26.0 CHF
Mea hop(e)
25,00 CHF 25,00 CHF 25.0 CHF
AUSGETRUNKEN!
Mea Rose
23,00 CHF 23,00 CHF 23.0 CHF
AUSGETRUNKEN!
Kalkspitz
24,00 CHF 24,00 CHF 24.0 CHF
Nanu Rotburger 2019
27,50 CHF 27,50 CHF 27.5 CHF
Buteo 12 2017
39,00 CHF 39,00 CHF 39.0 CHF
Grüner Veltliner Trapl 2020
19,50 CHF 19,50 CHF 19.5 CHF
St. Laurent Reserve
27,00 CHF 27,00 CHF 27.0 CHF
Uni 6
23,00 CHF 23,00 CHF 23.0 CHF
Sol 2018
47,00 CHF 47,00 CHF 47.0 CHF
Numen Fumé Blanc 2020
41,00 CHF 41,00 CHF 41.0 CHF
Perpetum 2019
66,00 CHF 66,00 CHF 66.0 CHF
Parcellaire Blanc & Sauvignon 2020
29,50 CHF 29,50 CHF 29.5 CHF
Parcellaire Rouge #1
29,50 CHF 29,50 CHF 29.5 CHF
Grüner Veltliner On Skins
2.950,00 CHF 2.950,00 CHF 2950.0 CHF
Muskateller Pet Nat 2021
29,00 CHF 29,00 CHF 29.0 CHF
Welschriesling Pet Nat 2021
29,00 CHF 29,00 CHF 29.0 CHF
Grüner Veltliner Steingarten 2021
29,00 CHF 29,00 CHF 29.0 CHF
Zweigelt Trapl 2021
19,50 CHF 19,50 CHF 19.5 CHF
Little Buteo 2021
24,50 CHF 24,50 CHF 24.5 CHF
Buteo 2020
31,00 CHF 31,00 CHF 31.0 CHF
Alternativ Weiss 2020
37,00 CHF 37,00 CHF 37.0 CHF
Alternativ Orange 2020
37,00 CHF 37,00 CHF 37.0 CHF
Color Orange 2020
37,00 CHF 37,00 CHF 37.0 CHF
Color Rot 2020
37,00 CHF 37,00 CHF 37.0 CHF
Color Rosé 2021
33,00 CHF 33,00 CHF 33.0 CHF
Color Weiss 2021
19,00 CHF 19,00 CHF 19.0 CHF
Dragonfly Orange
31,00 CHF 31,00 CHF 31.0 CHF
Rosé Pet Nat 2020
31,00 CHF 31,00 CHF 31.0 CHF
Roter Veltliner
0,00 CHF 0.0 CHF
Stein & Holz weiss
29,00 CHF 29,00 CHF 29.0 CHF
Orange Rurale
31,00 CHF 31,00 CHF 31.0 CHF
Weissburgunder 2021
0,00 CHF 0.0 CHF